Steun Pro Patria! Koop hier uw loten.

Nieuws per email

Praat mee op Twitter

27 maart Algemene ledenvergadering!

Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af. 27 maart is de Algemene ledenvergadering. De vergadering begint om 20:00uur in Cultureel Centrum Zidewinde. Alle leden, ouders van jeugdleden en ereleden zijn uitgenodigd.

  • Opening
  • Goedkeuring Notulen 31 maart 2016
  • Mededelingen Bestuur
  • Jaarverslag
  • Financieel verslag
  • Verslag geledingen
  • Bestuursverkiezing
  • Rondvraag
  • Sluiting
  • Huldiging jubilarissen

Wij rekenen op uw komst in het belang van de vereniging.

Download de uitnodiging en jaarverslag hier.

Download het jaarverslag 2016

Leave a Reply