Algemene Ledenvergadering 19-4-22

Notulen Jaarvergadering dinsdag 19 april 2022

Locatie: Cultureel Centrum Zidewinde 20.00 uur

 1. Opening : Hartelijk welkom allemaal in het bijzonder ereleden en jubilarissen. Tekenen jullie de presentielijst? (45 mensen ingetekend).
  2. Goedkeuring Notulen JAV 26 maart 2019. Goedgekeurd door de vergadering.
  3. Mededelingen Bestuur
  – Coronatijd ligt achter ons. Online lessen, beweegkalenders, oefeningen via Fysiofit, buiten sporten, lang niet sporten, toen weer wel. Gelukkig ligt het achter ons nu.
  – Woensdagmiddag aangepast. Jeroen geeft kleuters en 4-6 jarige. Vanaf 7 jaar op woensdagavond door Ingrid. Vaste hulp gezocht!
  – We staan stil bij het overleiden van Johan Vos (23-5-2021) en Lida Sterrenburg (11-12-21).
  – Ledenadministratie overgenomen van Wilma de Rooij door Elly Verkade. Ook overgestapt op nieuw systeem Clubassistent.
  – Nieuwe bestuursleden en leiding gezocht!
  – Wie wil Martine helpen met de voorjaarsbingo op 18 mei? à (geen reactie uit de zaal)
  – Wie wil helpen bij de organisatie 85jr bestaan? à (geen reactie uit de zaal)

* Statuten wijziging ivm wetswijziging. Grootste aanpassing: continuiteitscommissie aanwijzen. Deze commissie treed in de bevoegdheden van het bestuur in geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden. Het is getoetst aan regelgeving KNGU en eisen van de nieuwe wet.
Leden Continuiteitscommissie:  Arnold van Zelst, Helma van Oosterhout, Elly Verkade.
We laten dit elk jaar terugkomen. Als mensen nog willen blijven zitten, dan mag dat.
Is de vergadering het er mee eens dat de statuten aangepast worden? Ja.
4. Jaarverslag (Secretaris): Veel minder activiteiten dan andere jaren helaas.
– Samenwerking GO Waalwijk wordt als positief ervaren. Nijntje pleintjes georganiseerd, instuif, buurtsportcoach Jeroen wordt ingezet op woensdagmiddag.
– Leuke acties zoals ballenactie Jumbo, Sponsorpuntenactie Plus, Grote clubactie, Rabo clubsupport.
– Afscheid Sanne (meisjes) en Jan (eerste uur Jongens), maar ook nieuwe leiding en hulpleiding mogen benoemen! Desiree en Brian behaalden niveau 3, Kenji niveau 1. Verder helpen er een aantal  meiden op de woensdagmiddag waar we erg blij mee zijn.
– afscheid genomen van burgemeester Nol Kleijngeld.
– airtracks aangeschaft, worden veel gebruikt in de lessen.
5. Financieel verslag (Penningmeester):
– huur sporthal voor groot gedeelte terug ontvangen in coronatijd
– Vrijwilligersvergoeding lager door minder lesgeven in coronatijd
– Contributiebedragen verrekend met minder sporten, dus minder inkomsten
– KNGU contributie gelijk gebleven
– Aanschaf Airtrack
– Afbouw voorraad turnkleding. Dit zijn we aan het afbouwen.
Turnkleding is erg duur. Ouders vinden dit ook wel een bedrag. Nadenken over een oplossing. We verplichten het niemand, maar het is wel een bedrag. Nu leggen we als vereniging € 15 per pak bij.
Mocht iemand een idee hebben hierover, dan horen we dit graag.
– Voorziening aanschaf materialen
We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 2721. Totaal eigenvermogen 31-12-21 € 22256

6. Verslag Geledingen
– Leiding. Helma: sporthalvloer bij de Mesdaglaan is niet schoon! We geven dat door bij Gemeente.
– Kaartencommissie: Anni Veenstra is gestopt. Bedankt voor het jaren lang verzorgen van een groet via de post. Dit wordt nu opgepakt door het bestuur.
– Avonddriedaagsecommissie: 15-16-17 juni 2022. We zoeken nog verkeersregelaars en vrijwilligers!
Aanmelden als vrijwilliger kan via avdd@home.nl of avdd@kcgvpropatria.nl
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Sjaak Paulides. Verkozen bij acclamatie
8. Rondvraag
– Kees Nieuwenhuizen: Normaal horen we hoeveel leden er zijn. Miranda komt hier later op terug.
– Jan Wittebol: Rekstokken zijn aan vervanging toe. We zullen het aangeven bij de Gemeente.
– Kees Nieuwenhuizen: is er al iets bekend over de sporthal die bij de Slagen bijgebouwd zou worden? Dit is volledig in de ijskast gezet (door corona).
– Ingrid vd Acker: SportEHBO voor nieuwe leiding en opfrissen voor huidige leiding. Gaan we doen!
9. Sluiting
Iedereen bedankt voor de inbreng!

PAUZE

Huldiging jubilarissen 2020/2021/2022
25 jaar: Marian Sterrenburg, Tanny Maijers, Hennie Rozenbrand
40 jaar: Joke Mosselveld
60 jaar: Woutie Maijers
70 jaar: Adri Broeks, Willy Vos en Annie Veenstra

 

 

NO COMMENTS

POST A COMMENT

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.