Jaarlijkse Algemene leden vergadering 26-09-2023

Uitnodiging Jaarvergadering dinsdag 26 september

Locatie: Basisschool ‘De Rank’, Willem de Zwijgerstraat 29 Sprang-Capelle
Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur van Pro Patria nodigt leden, ouders van jeugdleden en ereleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 september op Basisschool ‘De Rank’.

AGENDA
1. Opening (Voorzitter)
2. Goedkeuring Notulen JAV 19 april 2022
3. Mededelingen Bestuur
* nieuw bestuur
4. Jaarverslag (Secretaris)
5. Financieel verslag (Penningmeester)
6. Verslag Geledingen
7. Bestuursverkiezing     Aftredend en niet herkiesbaar: Sjaak Paulides, Wim Broeks, Miranda Boer, Jantina Rozenbrand
Aantredend en kiesbaar: Anne Matthijssen, Dinja Faro, Carola Schapendonk, Helma Broeks,
Elly Verkade, Jan Wittebol, Arnold van Zelst, Astrid Colet, Els Rutters
8. Rondvraag
9. Sluiting

PAUZE

Huldiging jubilarissen 2023:
25 jaar: Arnold van Zelst

Bij deze uitnodiging is het jaarverslag van 2022 toegevoegd. Graag opmerkingen/vragen betreft het jaarverslag 2022 uiterlijk twee dagen voor de vergadering doorgeven via info@kcgvpropatria.nl. Een rooster van aftreden, alsmede de Statuten en Reglementen van de vereniging liggen ter inzage bij het secretariaat en tijdens de Jaarvergadering in de zaal. Vragen voor de rondvraag graag tot 2 dagen voor de vergadering schriftelijk indienen bij één van de bestuursleden.
Wilt u bij binnenkomst de PRESENTIELIJST tekenen? Wij rekenen op uw komst in het belang van onze vereniging!

Met sportieve groet,

K.C.G.V. Pro Patria
Het Bestuur

Jaarverslag 2022

14 jan    Gymzalen gaan weer open en we mogen weer sporten en lesgeven
16  jan   Hennie Rozenbrand thuis verrast met een bloemetje, 25 jaar lid
26 jan    Go Play Sport na School ism Buurtsportcoach Team Waalwijk, 35 kinderen
2 feb      Herverdeling lessen woensdag, op woensdagmiddag les door buurtsportcoach van het
Beweegburo
feb         Opbrengst GCA 2021 ruim € 2000
19 feb   Na 2 jaar weer de 1e KNGU wedstrijd. Lindy, Ilvy, Fleur, Yara en Lize in actie
14 mrt   BV
6 april   Nijntje pleintje met Sjors Sportief bij Zidewinde
19 april JAV, huldiging jubilarissen 2020 t/m 2022 ivm corona jaren. Fijn dat dit weer kan.
22-23april Zeskamp twee teams van PP: PP wordt 6e en Para la Patria 5e
11 mei  BV
18 mei  Bingo in de kantine, 25 personen bezoeken deze gezellige bingo.
15/17juni Avonddriedaagse: 750 lopers die mooie routes lopen door Sprang-Capelle en omgeving
22 juni   BV
22 juni Ingrid van de Acker wordt verrast met bloemen, ruim 40 jaar lid. Nikky van Wanrooy niveau 2
gehaald
2 juli      Turn- en speldag, gezellige sportieve dag met een leuke speelzaal en mooie wedstrijddag.
15 juli    Selectiegroep zoekt sponsors voor turnpakjes.
aug        Veel vakantiefoto’s komen binnen
Sept       Rabo Clubsupport opbrengst € 858,72
Sept       Ledenstop op woensdagavond, volle lessen.
Sept      Anne Matthijssen volgt jurycursus. Fleur de Bruijn start als hulpje op woensdagmiddag,
samen met Yara Chabot, Liv Ramsteijn en Fiene de Bie
14 sept BV
23/24sept Circuskamp in Doeveren. De regen mocht de pret niet drukken.
19 sept                Arnold van Zelst thuis verrast met bierpakketje, 25 jaar lid
24 sept GCA van start, een mooie opbrengst van € 2514,36
20 okt   BV: KNGU ingeschakeld voor bestuurlijke hulpvraag (nieuw bestuur/ voortbestaan club)
28 okt   Discozwemmen, druk bezocht door 50 kinderen
21 okt   Drinkwatertonnen Go Waalwijk gekregen. Deze kunnen gebruikt worden met evenementen
24 nov BV
25 nov   Nieuwe rekstokken in Zidewinde
Nov        Koen Vos, Bram Doolaard, Liv Ramsteijn, Fleur de Bruijn, Fiene de Bie en Yara Chabot  volgen
niveau 1.
17 nov   Brian Lambooy is vader geworden van Emily
1 dec     Brian bezoekt groep met zijn dochter
10 dec   Onderlinge wedstrijd, leuke dag met veel blije gezichten.
20 dec   EHBO cursus verzorgd door Jan Biekens. Bezocht door Helma, Anne, Ingrid, Desiree en
Miranda.

Ledenaantal op 31-12-2022: 356

NO COMMENTS

POST A COMMENT

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.