De oprichting

Op 18 oktober 1936 werden burgemeester A. Smit
en een aantal personen uitgenodigd om de oprichting van
een Christelijke gymnastiek vereniging te bespreken.
Bij deze bespreking waren aanwezig de heren Bousema, Winkelman, Dees, Van Willigenburg, (allen van Sprang) en de heren Wilzing en V.d. Kammen, beiden van K en V Waalwijk.
Doordat de vereniging uit Besoyen steun had toegezegd en ook het gratis in bruikleen geven van de toestellen werd voorlopig besloten tot oprichting.

Op 26 november 1936 kwam men bijeen en was de Christelijke gymnastiek vereniging een feit.
Een groot aantal personen had zich inmiddels al opgegeven als lid.
Voorlopig gold hetzelfde reglement als dat van de vereniging uit Besoyen.
De contributie werd vastgesteld op 10 cent per lid en 5 cent per aspirant lid.

De trainingsuren voor de aspiranten waren op zaterdagmiddag
en voor de ouderen werd dat de woensdagavond.
De trainingen vonden plaats in de Christelijke Volksbond.

Het eerste bestuur werd gevormd door de heren P. Heurter, J. van Zelst,
G. Kooymans en de dames Van Vuren en Spierings.
De burgmeester Smit en de heer G.J. van Willigenburg werden gekozen
als leden voor advies.

De naam van de vereniging

Op de eerste bestuursvergadering, 30 december 1936,
moest er een naam voor de vereniging gekozen worden.
Er werden drie namen naar voren gebracht, te weten:

Oefening Kweekt Kracht
Kunst en Kracht
Pro Patria

Tijdens de eerste ledenvergadering, 13 januari 1937,
werd met algemene stemmen voor
“Pro Patria” gekozen. “Pro Patria” betekent Voor het Vaderland.

Het verenigingslied

Pro Patria – Pro Patria

Wij zijn trots op ons Pro Patria.

Komt laat ons daarom flink marcheren,

Wij zijn de leden van de sportvereniging.

Pro Patria zal daarom streven,

Want een goed bestuur dat zit er in.

Lang Leve Pro Patria houzee,

Wij zijn in ons knollenland oké

Voor jong en oud, voor groot en klein,

’t Is een eer om daarvan lid te zijn!

Wie heeft dit niet uit volle borst meegezongen
onder meer tijdens de welbekende Jan de Rooy marsen!