De oprichting

Pro Patria Sprang-Capelle is opgericht in 1936

Op 18 oktober 1936 werden burgemeester A. Smit en een aantal personen uitgenodigd om de oprichting van een Christelijke gymnastiek vereniging te bespreken. Bij deze bespreking waren aanwezig de heren Bousema, Winkelman, Dees, Van Willigenburg, (allen van Sprang) en de heren Wilzing en V.d. Kammen, beiden van K en V Waalwijk. Doordat de vereniging uit Besoyen steun had toegezegd en ook het gratis in bruikleen geven van de toestellen werd voorlopig besloten tot oprichting.

 

Op 26 november 1936 kwam men bijeen en was de Christelijke gymnastiek vereniging een feit. Een groot aantal personen had zich inmiddels al opgegeven als lid. Voorlopig gold hetzelfde reglement als dat van de vereniging uit Besoyen. De contributie werd vastgesteld op 10 cent per lid en 5 cent per aspirant lid. De trainingsuren voor de aspiranten waren op zaterdagmiddag en voor de ouderen werd dat de woensdagavond. De trainingen vonden plaats in de Christelijke Volksbond.

 

Het eerste bestuur werd gevormd door de heren P. Heurter, J. van Zelst, G. Kooymans en de dames Van Vuren en Spierings. De burgmeester Smit en de heer G.J. van Willigenburg werden gekozen als leden voor advies.

 

De naam van de vereniging
Op de eerste bestuursvergadering, 30 december 1936, moest er een naam voor de vereniging gekozen worden. Er werden drie namen naar voren gebracht, te weten: Oefening Kweekt Kracht Kunst en Kracht Pro Patria Tijdens de eerste ledenvergadering, 13 januari 1937, werd met algemene stemmen voor “Pro Patria” gekozen. “Pro Patria” betekent Voor het Vaderland.

Het verenigingslied

Zing jij het verenigingslied mee?

Pro Patria – Pro Patria

Wij zijn trots op ons Pro Patria.

Komt laat ons daarom flink marcheren,

Wij zijn de leden van de sportvereniging.

Pro Patria zal daarom streven,

Want een goed bestuur dat zit er in.

Lang Leve Pro Patria houzee,

Wij zijn in ons knollenland oké

Voor jong en oud, voor groot en klein,

’t Is een eer om daarvan lid te zijn!

Wie heeft dit niet uit volle borst meegezongen onder meer tijdens de welbekende Jan de Rooy marsen!

Ereleden

Als blijk van waardering voor de vele diensten die belangeloos zijn verricht. Bestuur en leden zijn u hiervoor zeer erkentelijk en spreken de wens uit, dat uw activiteiten stimulerend mogen werken op de andere leden.

 • De heer Jan Volkers (wijlen)
 • De heer Henk Bosch (wijlen)
 • Mevr. Coby Broeks-Timmermans
 • Mevr. Willy Vos-Braspenning
 • De heer Ad Varossieau (Erevoorzitter) (wijlen)
 • Mevr. Annie Veenstra-de Roon
 • Mevr. Riet Spuybroek-Treffers
 • De heer Chris Zwijgers (wijlen)
 • De heer Adri Broeks
 • Mevr. Woutie Mayers-Spuybroek
 • Mevr. Pieternel Haverhals

De oorlogsjaren

Een zware periode

De oorlogsjaren waren een zware periode voor onze vereniging. Tot half september 1942 kon de vereniging gewoon doordraaien, maar daarna werd het verboden. De bezetter had een wet afgekondigd dat Christelijke verenigingen niet meer werden toegestaan. Pro Patria werd zogenaamd ontbonden en de eigendommen werden zogenaamd verkocht. In werkelijkheid werden de toestellen ergens anders ondergebracht, onder meer in de Sprangse Molen. De vlag van de vereniging werd door burgemeester Smit in zijn huis verborgen, maar deze verbrandde toen zijn huis door de bezetter in brand werd gestoken. Na de oorlog kreeg de vereniging van “Kracht en Vlugheid” uit Besoyen een nieuwe vlag en in juli 1945 kwam de vereniging weer boven water!

Toetreden N.C.G.V.

Nederlandse Christelijk Gymnastiek Verbond

De belangrijkste gebeurtenis is wel dat het bestuur besloten heeft om op 1 januari 1956 als halfjaarlijks proeflid toe te treden tot het N.C.G.V. (Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond). De hoofdreden hiervoor was meer activiteiten op te wekken onder de leden. Tevens werden wij op deze manier in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan wedstrijden. De eerste wedstrijd waar wij aan deelnamen was op 17 november 1956 te Bergen op Zoom.

350
LEDEN
24
LESSEN PER WEEK
9
EVENEMENTEN
6
VERSCHILLENDE SPORTEN

Nog enkele bijzondere data:

 • In september 1957 werd de vereniging uitgebreid met een getrouwde damesgroep. Deze groep stond onder leiding van de heer L. Blom.
 • In 1959 werden de meisjes/dames kostuums zijnde witte blouse met zwarte strik en zwarte rok, vervangen door een blauw turnpakje met een witte boord.
 • Op 25 november 1961 werd er ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een feestrevue opgevoerd voor donateurs en genodigden. Door het grote succes werd deze revue twee keer geprolongeerd. Naast een revue werd er ook een receptie gehouden.
 • Aan de opening van Cultureel Centrum Zidewinde in 1966 heeft een groot deel van de vereniging meegewerkt. Dit werd zo op prijs gesteld door het Stichtingsbestuur met aan het hoofd de burgemeester, de heer Van Prooyen.
 • Het 30-jarige bestaan werd gevierd met een uitstapje voor de jeugdleden naar het Eurostrand in Valkenswaard. In mei van dat jaar werd sporthal Zidewinde geopend en ook hieraan verleende onze vereniging zijn medewerking. Vanaf dat moment verhuisden wij van de Christelijke Volksbond naar de sporthal. Een hele overgang voor ons.
 • Juli 1973 Koninklijke Goedkeuring van de statuten van onze vereniging!
 • September 1976 opening van de gymnastiekzaal bij de Prins Willem Alexanderschool in Sprang. Op 5 oktober werd er gestart met nieuwe afdelingen te weten: Jeugd en Dames Senior.
 • In 1978 werd de vereniging uitgebreid met een afdeling Jazz die onder leiding stond van mevrouw R. de Rooij. Ook werden de blauwe turnpakjes vervangen door bruine pakjes met een oranje bies. De witte hemden van de heren werden vervangen door oranje T-shirts.
 • Op 10 januari 1982 overleed erevoorzitter en medeoprichter van onze vereniging de heer P. Heurter.
 • 24 november 1986. Toekenning van de Koninklijke Erepenning bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze vereniging. C.G.V. Pro Patria wordt K.C.G.V. Pro Patria!
 • 3 september 1991. Op initiatief van Anny Veenstra wordt de groep “Dames Beter Bewegen”opgericht. 45 dames worden lid.
 • 11 en 12 juni 1998. BRASCALA BREDA. Een weemoedig afscheid. De slotmanifestatie voor alle KNCGV-leden. Deze bond houdt op te bestaan. 19 december 1998 is de opheffingsvergadering.
 • 1 januari 1999. KNCGV wordt KNGU, Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
 • Mei 2000. Millennium feestweek. Pro Patria laat zich van haar beste kant zien. Bonte avond, Playbackshow en Zeskamp winnaar.
 • 23-25 augustus 1999 vindt de eerste en daarna jaarlijks terugkerende Avonddriedaagse plaats, georganiseerd door Pro Patria. Niet meer weg te denken in Sprang-Capelle.
 • 12 februari 2001. De eerste vergadering van de Waalwijkse Gymnastiekverenigingen vindt plaats. De wens is te komen tot de bouw van een permanente Turnhal in Landgoed Driessen.
 • 2 juni 2001. Pro Patria presenteert zich samen met alle andere verenigingen van Sprang-Capelle bij het afscheid van Burgemeester Rob van Schaik.
 • 24 november 2001. 65 jarig bestaan van Pro Patria. Dit wordt uitgebreid gevierd met een Showavond getiteld “Reis rond de Wereld”. Eveneens ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum wordt de leiding door sponsor Stam Transport gestoken in nieuwe trainingspakken.
 • 27 maart 2002. Een jaarvergadering met maar liefst acht jubilarissen.
 • 10 juli 2002. Pro Patria krijgt nieuwe Statuten.
 • 11 november 2002. Officiële start van de Clubscan Enquête van de KNGU. Er wordt een enquête verspreid onder leden en kader van de vereniging om te onderzoeken wat er leeft, waar de knelpunten zitten en wat we kunnen verbeteren in de vereniging.
 • 3, 4 en 5 september 2003. Eerste lustrum van de Avonddriedaagse.
 • 19 februari 2004. Groen licht wordt gegeven door de Gemeente Waalwijk voor de verbouw van de voormalige tennishal in Waspik tot een permanente Turnhal voor de Waalwijkse Gymnastiekverenigingen.
 • 1 januari 2005. Met ingang van deze datum sluiten 75 deelnemers van het GALM project, opgezet door Gemeente en Sportservice ter bevordering van sport voor ouderen vanaf 55 jaar, zich aan bij Pro Patria.
 • Februari 2005. Hoera. Vanaf nu hoort Pro Patria erbij! We hebben een website!
 • 26 november 2011. Pro Patria viert haar 75ste levensjaar met diverse festiviteiten. Oa. kamp, Turnhaltraining bij Flik-Flak, een feestdag (25 november 2011) en een grootste finale de showavond waarvan een dvd is gemaakt. Speciaal voor dit haar is er een jubileum t-shirt ontworpen met daarop een speciaal logo voor het jubileumjaar.

Sportaanbod Pro Patria

Vind hieronder meer informatie over het sportaanbod van Pro Patria Sprang-Capelle.

Turnen meisjes
Jongens turnen
Kleutergym
Aerobics

Sporten in Sprang-Capelle

Beter Bewegen
Volleybal