Word jij ons nieuw bestuurslid?

Beste Leden,

Afgelopen 28 maart 2023 hebben we een verenigingsavond georganiseerd, waarbij ongeveer 60 leden aanwezig waren, onder begeleiding van Edwin Kleiboer en Ingo van Weert vanuit GO-Waalwijk. Deze avond is georganiseerd ivm de belangrijke vraagstukken die voorliggen over de toekomst van onze vereniging.

Helaas moeten we constateren dat we veel dezelfde mensen op deze avond zagen en dus toch wel een groep leden/betrokkenen misten. Maar dat laat niet dat we met elkaar hard aan de slag zijn gegaan.

Zoals bekend legt het bestuur dit jaar (per september) haar taken neer. Na jaren van veel inzet is het tijd dat het stokje wordt overgenomen. Er moeten nieuwe mensen opstaan om de voortgang van Pro Patria niet in gevaar te brengen. Vanuit dit startpunt is deze eerste avond georganiseerd wat ons al hele mooie inzichten heeft gegeven. Bijgesloten vindt u het verslag van deze avond.

Op de avond en zelfs daarna zijn er al enkele mensen opgestaan om in een denktank aan de slag te gaan hoe we verder gaan en de vereniging gaan organiseren en klaar maken voor de toekomst. Mocht u ook mee willen denken in deze denktank dan kunt u dat via een rechtstreeks bericht aan Edwin kleiboer van GO-Waalwijk (0617590235 / ekleiboer@waalwijk.nl) laten weten. Zonder nieuwe bestuursleden kan Pro Patria niet blijven bestaan.

Wij als bestuur nemen met heel veel pijn in ons hart afscheid dit jaar, maar zullen ons deze periode nog heel hard inzetten om ervoor te zorgen dat Pro Patria onder leiding van nieuwe mensen een mooie toekomst heeft. En uiteraard nemen we geen afscheid van de club en blijven wij betrokken, maar soms is het tijd voor een nieuwe visie, nieuwe mensen en andere inzichten.

 

Met sportieve groet,

Het Bestuur

KCGV Pro Patria

 

HIERONDER HET VERSLAG VAN 28-3-23 WAT GEMAAKT IS DOOR GO WAALWIJK:

Verslag verenigingsavond Pro patria 28 maart 2023

Afgelopen 28 maart hebben we een verenigingsavond georganiseerd, waarbij ongeveer 60 leden aanwezig waren, onder begeleiding van Edwin Kleiboer en Ingo van Weert vanuit GO-Waalwijk. Deze avond is georganiseerd ivm de belangrijke vraagstukken die voorliggen over de toekomst van onze vereniging.

 • Het afscheid van ons bestuur die per september hun taken definitief beëindigen!!
 • Hoe gaan we verder in de toekomst met onze vereniging

Helaas moeten we constateren dat we veel dezelfde mensen op deze avond zagen en dus toch wel een groep leden/betrokkenen misten. Maar dat laat niet dat we met elkaar hard aan de slag zijn gegaan.

Aan de hand van enkele vragen zijn we samen in groepen gaan bespreken wat we van onze vereniging vinden en hoe we in de toekomst verder moeten. De avond was in drie delen opgedeeld.

Stap 1: wat vinden we zo mooi en leuk aan onze vereniging
Waarom vindt u het zo leuk bij Pro Patria?

 • Diverse doelgroep die activiteiten beleven binnen Pro patria
 • Een gezellige vereniging
 • Veel sociaal contact
 • Goedkoop
 • Leuke programma’s voor de leden
 • Leuke leiding
 • Laagdrempelig

 

Wat zou Pro Patria nog leuker maken?

 • Diverse/meer uitjes/evenementen
 • Andere trainingsvormen, denk aan niet gerelateerde turn activiteieten
 • Meer trainers
 • Samenwerken met andere soorten verenigingen
 • Eigen Turnhal
 • Gat leden tussen 15 en 25 jaar opvullen

 

Wat zou u anders doen bij Pro patria?

 • Netwerk uitbreiden
 • Ouders/leden verplicht vrijwilligerswerk
 • Vernieuwing toestellen
 • Communicatie naar leden en betrokkenen
 • Jaarlijks overzicht van activiteiten en deze goed communiceren
 • Diversiteit binnen het bestuur

 

Conclusie Stap 1:

Wat is Pro patria een hele mooie vereniging waar iedereen zich veilig en betrokken kan voelen. Er is een divers aanbod voor vele doelgroepen al mag deze wel wat breder worden. Er wordt wel betrokkenheid gemist vanuit een bredere doelgroep rondom de vereniging.

Het is een mooie vereniging, maar hij kan nog mooier worden als de betrokkenheid vergroot wordt en de organisatie structuur versterkt wordt om mooie activiteiten te kunnen organiseren.

Stap 2: De toekomst van Pro Patria
Aan de hand van drie opties hebben we binnen groepen gekeken naar hoe we verder moeten in de toekomst, deze waren:

 1. We gaan door met een nieuw Bestuur
 2. We stoppen ermee, want vanaf september hebben we geen bestuur meer
 3. Andere opties

Unaniem is men het erover eens dat pro patria door moet met een nieuw bestuur. Echter waren er ook veel suggesties bij anderen opties om dit ook te kunnen realiseren.

 • Meerdere commissies, zodat bestuur alleen hoeft te besturen.
 • Tijdelijk een dubbel bestuur, om een nieuw bestuur in te werken
 • Maximaal termijn aan bestuursfunctie, zorgen voor Roulatie
 • Mogelijk fuseren met andere vereniging
 • Jaarlijks een meetmoment inbouwen (geen ALV maar een verenigingsavond)
 • Persoonlijk contact met betrokkenen rondom de club (bijvoorbeeld ouders van jeugdleden

Conclusie stap 2

Deze opties roepen wel enkele vraagstukken op die op korte termijn gerealiseerd moeten worden. Dit klinkt allemaal heel erg mooi, maar nadat Edwin de vraag stelde wie wil er dan zitting nemen in een commissie bleven alle handen nog omlaag. Daarnaast waren er ook veel mensen die zich in en rondom de club bewegen niet aanwezig waren deze avond.

Stap 3: Hoe nu verder
Deze avond heeft ons enkele dingen heel duidelijk gemaakt en acties opgeleverd die opgepakt moeten worden door meerdere mensen binnen de club.

 • Vanaf september zullen er 3 nieuwe bestuurders bekend moeten zijn bij de KvK om de vereniging te kunnen laten voort bestaan!
 • Er zal helder in beeld moeten komen hoe we de taakverdeling binnen de vereniging gaan organiseren (juiste structuur opzetten voor de vereniging)
 • Er moeten mensen opstaan om de organisatie druk van het huidige bestuur weg te nemen en de taken die er zijn te kunnen verdelen
 • Kritisch kijken naar waar is het bestuur van en welke taken moeten buiten het bestuur gelegd worden. (dit ook om het voor nieuwe bestuurders makkelijker te maken om in te stappen)
 • Vanuit alle geledingen binnen de club zal een vertegenwoordiging aanwezig moeten zijn binnen de organisatie

Vervolg:

Gelukkig is er een groep mensen opgestaan die samen met Edwin en Ingo aan de slag gaan om goed naar onze toekomst te kijken en hoe we de belangrijkste vragen gaan aanpakken. Op korte termijn komt er dus een vervolg om te zorgen dat we het niet dood laden bloeden.

NO COMMENTS

POST A COMMENT

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.